Carnival Cruise Linesin tilaaman uuden risteilijän rakentaminen aloitettiin Meyerin Turun telakalla 15.11.2018 juhlallisin menoin leikkaamalla rungon ensimmäinen teräslevy. Plasmaleikkurin käynnistämisestä on kuitenkin pitkä matka valmiin laivan luovutukseen, eritoten kun aluksen suunnittelu on käynnissä lähes loppumetreille asti, myös Allstars Engineeringissa.

Sivukuva Carnival Cruise Linesin tilaamasta risteilijästä, työnimeltään XL1

Mardi Gras on valmistuessaan vuonna 2020 sekä Carnival-konsernin historian suurin matkustaja-alus että Pohjois-Amerikan ensimmäinen risteilijä, joka käyttää polttoaineenaan meille suomalaisille jo Viking Gracesta tuttua LNG:tä eli nesteytettyä maakaasua.

Allstars Engineering tekee aluksen rungon varustelusuunnittelun lisäksi teknisten ja julkisten tilojen LVI-, sähkö- ja sisustussuunnittelua. Suunnittelutoimiston arjessa lähtölaukaus uuden laivan rakentamiseen tarkoittaa telakan aloittaman perussuunnittelun jatkamista, varustelusuunnittelun tekemistä ja kaiken aikaa tapahtuvaa työvaiheiden jaksotusta.

Perustukset kuntoon

Perussuunnitteluvaiheessa suunnittelijat varmistavat, että tulevat tilaratkaisut ovat tarkoituksenmukaisia, mm. matkustaja- ja henkilöstöhyttien määrä ja sijainti on oikea, sekä määrittävät tarvittavat toimintajärjestelmät ja niiden varajärjestelmät. Matkustajien ja miehistön turvallisuus huomioidaan erityisen tarkasti jo aluksen suunnitteluvaiheessa. Risteilijän koristeellisten verhousten taakse kätkeytyy kilometreittäin erilaisia putkistoja, kanavia ja kaapeliratoja, pelkästään sähkökaapelia vedetään laivaan satoja kilometrejä.

Allstars Engineering saa telakalta laivan 3D-mallin, jota lähdetään työstämään perussuunnittelun pohjalta. Käytännössä työstäminen tarkoittaa esimerkiksi runkosuunnittelun kohdalla sitä, että suunnittelijat tarkistavat teräslaipioihin tehtävien aukkojen määrät, koot ja sijainnit. Näin runkotuotantoon saadaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollisimman paljon tietoa ja sen seurauksena varusteluvaiheissa rungossa tehtävät tulityöt pyritään minimoimaan.

Lohkotekniikka nopeuttaa valmistumista

Jo varustelusuunnitteluvaiheessa huomioidaan tuotannon logistiikkaketju. Suunnittelijat mallintavat 3D-ympäristöön tarvittavat materiaalit suunniteltavalle alueelle, jaksottavat varastomateriaalit, esivalmisteet ja varsinaisen asennustyön eri varusteluvaiheisiin sekä siirtävät tiedon materiaalinhallintajärjestelmään. 3D-mallista konfiguroidaan 2D-työpiirustukset siten, että asennusryhmä saa käyttöönsä eri työvaiheiden asennuspiirustukset käyttöönsä.

Asennuksesta vastaavat poimivat tiedon järjestelmästä ja ’kutsuvat’ materiaalit ja/tai esivalmisteet varastosta ja esivalmistuspajoilta rakentamisen kannalta oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Asennuksen työvaiheita ovat mm. lohko-, suurlohko- sekä aluevarusteluvaiheet.

Runkosuunnittelun kanssa samanaikaisesti tehdään kone-, kansi-, LVI-, sähkö- ja sisustussuunnittelua, jotka luonnollisesti myös jaksotetaan eri työvaiheisiin laivan rakennustavan mukaisesti. Nykyisessä tuotantomallissa tavoitellaankin mahdollisimman korkeaa esivalmisteluastetta.

Samanaikaisuus, huippuunsa viety tuotannonsuunnittelu, limittäinen varustelutyö ja ammattitaitoisen työvoiman käyttäminen mahdollistaa ”kelluvan kaupungin” kokonaisvaltaisesti lyhyemmän tuotantoajan. Nopeus onkin yksi suomalaisen laivanrakennuksen kilpailueduista jatkuvassa kilpajuoksussa muita toimijoita vastaan.