fbpx

Mitkä ovat 10 tärkeintä asiaa ylimääräisten kustannusten välttämiseksi teollisen äänenvaimennuksen suunnittelussa?

Äänenvaimennus tulee entistä tärkeämmäksi ympäristöasiaksi, mikä on huomattu enenevässä määrin myös lainsäädännössä ja säädöksissä. Muun muassa Kiinassa on vuoden 2016 lopussa asetettu päästöjä koskeva verolaki, joka ei kuitenkaan koske esimerkiksi hiilidioksidia. Täten meluongelma on noteerattu Aasiassa jopa suuremaksi ympäristöasiaksi kuin pääasia koskien ilmakehän lämpötilan nousua. (“No tax on CO2 emissions in China’s new environment law”. Phys.org. 2016.)

Välttääksemme teollisten prosessien ja laitteiden kehittämää melua ja minimoidaksemme meluhaittojen torjumisesta aiheutuvia kustannuksia Allstars Engineering Group on listannut teollisen meluasiantuntijansa Henrik Petterssonin (DI, Kemiantekniikka) kanssa 10 tärkeintä asiaa huomioitavaksi äänenvaimennuksen osalta suunnitteluvaiheessa:

1. Kiinnitä huomiota äänenvaimentamiseen jo aikaisessa suunnitteluvaiheessa.

 • Melua voidaan vähentää paljon jo prosessi- ja layout suunnitteluvaiheessa.

2. Kiinnitä huomiota laitteiden prosessijärjestykseen.

 • Laitteiden prosessijärjestyksellä saattaa olla huomattava vaikutus melutasoon.

3. Minimoi ilmakanavien ulospuhalluspisteet ulkokatolla.

 • Yhdistä järjestelmän kanavistoja ja putkia ennen ulospuhallusta (äänenvaimentimien määrä nostaa kustannuksia).

4. Harkitse ylimääräisiä prosessilaitteita myös äänenvaimennuksen näkökulmasta.

 • Tietyntyyppiset lämmönvaihtimet tai erottimet saattavat jopa korvata erillisten äänenvaimentimien tarpeen.

5. Mikäli olet itse laitteiden valmistaja, osallista äänenvaimennuksen ammattilainen harkitsemaan laitteen rakennetta myös äänenvaimennuksen kannalta.

6. Valikoi laitteet kiinnittäen huomiota alhaiseen melutasoon.

 • Teolliset äänenvaimentimet saattavat maksaa enemmän kuin puhallin tai muu ääntä tuottava laite itsessään.
 • Sisällytä kokonaiskustannuksiin äänenvaimennin sekä esimerkiksi puhallin ja vertaile kustannuksia ennen valintaa.
 • Kiinnitä huomiota mataliin äänitaajuuksiin, ne ovat vaikeimpia vaimentaa.

7. Vaadi riittävä meluinformaatio laitetoimittajilta oktaavikaistoittain.

 • Kokonaismelutaso ei ole riittävä analysointiin eikä äänenvaimentamiseksi tarvittaviin laskelmiin. Äänitasot pitää vaatia oktaavikaistoittain ja joissain tapauksissa jopa 1/3 oktaavikaistoittain.
 • Kysy nämä tiedot jo tarjouksen yhteydessä.

8. Selvitä vanhojen omien referenssiesi melutasot oikeaoppisilla äänenvaimennusmittauksilla.

 • Älä oleta mitään (se on liian kallista).

9. Ennen äänenvaimentimien lisäämistä laske kokonaismelutaso ja vertaa sitä vaatimuksiin.

 • Väärien kohteiden vaimentaminen ei välttämättä johda kokonaismelutasovaatimuksen saavuttamiseen.

10. Käytä ulkopuolista äänenvaimennusasiantuntijaa jo alussa.

Mitä aikaisemmin, sitä edullisemmin.

Lisätiedot:

Jussi Piirilä
Myyntipäällikkö
Teollisuus
Puh. +358 44 729 1544
jussi.piirila@www.aegroup.fi